Základní škola speciální

Informace

Činnost speciální třídy byla i pro letošní školní rok 2015/2016 schválena Krajským úřadem Olomouckého kraje. V současné době jsou zde vzděláváni čtyři žáci formou skupinové i individuální integrace na I. a II. stupni základní školy. Ve třídě působí speciální pedagog a dvě asistentky pedagoga, které během výuky žákům zajišťují individuální přístup, podporu, zabezpečují dostatek příležitostí k pohybovému uvolnění a odpočinku, ale především se zaměřují na praktické činnosti a jejich využití v každodenním životě. Speciální třída využívá dvě místnosti, které jsou rozděleny na učební zóny a zóny pro samostatnou práci, hru, odpočinek, pro zpěv a výtvarné činnosti. Ty jsou takto upraveny pro strukturovaný celodenní režim dvou žáků. Dále pak třída využívá hernu školní družiny, počítačovou učebnu a školní zahradu. Pro letošní školní rok 2015/2016 si pedagogové pro své žáky naplánovali řadu akcí (hipoterapie, projektový den „Podzimní les“, „Sněžný muž“, „Táboření“, divadelní představení „O kocouru Mikešovi“, „Nosáčkova dobrodružství Pinoccio“ a zábavní show „Mikulášování“ v Městském domě Přerov. Nebudou chybět vánoční trhy a vánoční nadílka, tvoření z keramické hlíny na Velikonoce, exkurze či koncert.  Kromě těchto akcí nás čeká spousta učení, opakování a prověřování svých dovedností.

fotografie – viz galerie ZÁŘÍ

Kontakty

 

I.S třída
Mgr. Michaela Mikešková speciální padagog
Silvie Štenclová, DiS. asistentka pedagoga
Mgr. Jana   Prečanová asistentka pedagoga

Tel.: 581 221 123