Zaměstnanci školy

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vedení školy:

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy (e-mail: reditel@skolatroubky.cz)

Mgr. Šárka Dvořáková, zástupkyně ředitele (e-mail: zastupce@skolatroubky.cz)

 

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Ivana Smolková, třídní učitelka 1. třídy (e-mail: smolkova@skolatroubky.cz)

Mgr. Marta Kosíková, třídní učitelka 2. třídy (e-mail: kosikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Kateřina Hrubá,třídní učitelka 3. třídy (e-mail: hruba@skolatroubky.cz)

Mgr. Eva Staňková, třídní učitelka 4.A třídy (e-mail: stankova@skolatroubky.cz)

Ludmila Písková, třídní učitelka 4.B třídy (e-mail: piskova@skolatroubky.cz)

Jitka Rozehnalová, DiS., třídní učitelka 5. třídy (e-mail: rozehnalova@skolatroubky.cz)

Mgr. Zdeňka Odložilíková, třídní učitelka 6. třídy (e-mail: odlozilikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Veronika Smejkalová, třídní učitelka 7. třídy (e-mail: smejkalova@skolatroubky.cz)

PhDr. Kateřina Gažová, třídní učitelka 8.A třídy (e-mail: gazova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jana Prečanová, třídní učitelka 8.B třídy (e-mail: precanova@skolatroubky.cz)

Mgr. Karolina Haiderová, třídní učitelka 9. třídy, metodik prevence (e-mail: haiderova@skolatroubky.cz)

Mgr. Markéta Macfeldová, učitelka AJ, NJ (e-mail: macfeldova@skolatroubky.cz)

Mgr. Pavel Navrátil, učitel AJ, TV (e-mail: navratil@skolatroubky.cz)

Mgr. Lucie Pazderová, učitelka M, PŘ (e-mail: pazderova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jitka Lehká, učitelka D, výchovný poradce (e-mail: lehka@skolatroubky.cz)

Petra Púčalová, asistentka pedagoga (1. třída)

Mgr. Gabriela Šimková, asistentka pedagoga (4.B třída)

Bc. Petra Šachová, asistentka pedagoga (6. třída)

Silvie Ščepánová, DiS., asistentka pedagoga (8.A třída)

Miroslava Šenkár, asistentka pedagoga (9. třída), vychovatelka ŠD (II. oddělení)

Bc. Lenka Hejkerlíková, vychovatelka ŠD (I. oddělení)

 

Správní zaměstnanci:

Ludmila Hrubá, ekonomka školy (e-mail: ekonom@skolatroubky.cz)