Zaměstnanci školy

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vedení školy:

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy (e-mail: reditel@skolatroubky.cz)

Mgr. Šárka Dvořáková, zástupkyně ředitele (e-mail: zastupce@skolatroubky.cz)

 

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Marta Kosíková, třídní učitelka 1. třídy (e-mail: kosikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Ivana Smolková, třídní učitelka 2. třídy (e-mail: smolkova@skolatroubky.cz)

Marie Vérostová, třídní učitelka 3.A třídy

Ludmila Písková, třídní učitelka 3.B třídy (e-mail: piskova@skolatroubky.cz)

Jitka Rozehnalová, DiS., třídní učitelka 4. třídy (e-mail: rozehnalova@skolatroubky.cz)

Mgr. Kateřina Hrubá, třídní učitelka 5. třídy (e-mail: hruba@skolatroubky.cz)

Mgr. Veronika Smejkalová, třídní učitelka 6. třídy (e-mail: smejkalova@skolatroubky.cz)

PhDr. Kateřina Gažová, třídní učitelka 7.A třídy (e-mail: gazova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jana Prečanová, třídní učitelka 7.B třídy (e-mail: precanova@skolatroubky.cz)

Mgr. Karolina Haiderová, třídní učitelka 8. třídy, metodik prevence (e-mail: haiderova@skolatroubky.cz)

Mgr. Pavel Navrátil, třídní učitel 9. třídy (e-mail: navratil@skolatroubky.cz)

Mgr. Eva Staňková, třídní učitelka II.S třídy (e-mail: stankova@skolatroubky.cz)

Mgr. Zdeňka Odložilíková, učitelka M, F (e-mail: odlozilikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Markéta Macfeldová, učitelka Aj, Nj (e-mail: macfeldova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jitka Lehká, učitelka D, výchovný poradce (e-mail: lehka@skolatroubky.cz)

Bc. Lenka Hejkerlíková, vychovatelka ŠD

Petra Púčalová, asistentka pedagoga ve speciální třídě

Miroslava Šenkár, asistentka pedagoga (8. třída), vychovatelka ŠD

Silvie Ščepánová, Dis., asistentka pedagoga (7. třída)

Bc. Petra Šachová, asistentka pedagoga (4. třída), vychovatelka ŠD

 

Správní zaměstnanci:

Ludmila Hrubá, ekonomka školy (e-mail: ekonom@skolatroubky.cz)