Zaměstnanci školy

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vedení školy:

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy (e-mail: reditel@skolatroubky.cz)

Mgr. Šárka Dvořáková, zástupkyně ředitele (e-mail: zastupce@skolatroubky.cz)

 

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Marta Kosíková, třídní učitelka 1. třídy (e-mail: kosikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Ivana Smolková, třídní učitelka 2. třídy (e-mail: smolkova@skolatroubky.cz)

Jitka Rozehnalová, DiS., třídní učitelka 3. třídy (e-mail: rozehnalova@skolatroubky.cz)

Mgr. Kateřina Hrubá, třídní učitelka 4. třídy (e-mail: hruba@skolatroubky.cz)

Mgr. Eva Staňková, třídní učitelka 5.A třídy, speciální pedagog (e-mail: stankova@skolatroubky.cz)

Ludmila Písková, třídní učitelka 5.B třídy (e-mail: piskova@skolatroubky.cz)

Mgr. Karolina Haiderová, třídní učitelka 6. třídy, metodik prevence (e-mail: haiderova@skolatroubky.cz)

Mgr. Zdeňka Odložilíková, třídní učitelka 7. třídy (e-mail: odlozilikova@skolatroubky.cz)

Mgr. Veronika Zedníková, třídní učitelka 8. třídy (e-mail: smejkalova@skolatroubky.cz)

Mgr. Veronika Nétková, třídní učitelka 9.A třídy (e-mail: netkova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jana Prečanová, třídní učitelka 9.B třídy (e-mail: precanova@skolatroubky.cz)

Mgr. Jitka Lehká, učitelka D, výchovný poradce (e-mail: lehka@skolatroubky.cz)

Mgr. Lucie Pazderová, učitelka M, PŘÍ, VLA, VV (e-mail: pazderova@skolatroubky.cz)

Bc. Veronika Nezhybová, učitelka AJ (e-mail: nezhybova@skolatroubky.cz)

Bc. Katarzyna Sabina Hlavačka, učitelka AJ (e-mail: hlavacka@skolatroubky.cz)

Bc. Shafiq Tommalieh, učitel TV

Petra Púčalová, asistentka pedagoga (2. třída)

Mgr. Gabriela Šimková, asistentka pedagoga (5.B třída)

Bc. Petra Šachová, asistentka pedagoga (5.B třída)

Miroslava Šenkár, asistentka pedagoga (7. třída)

Silvie Ščepánová, DiS., asistentka pedagoga (9.A třída)

 

Školní družina:

Mgr. Lenka Vlachová, vychovatelka ŠD (ranní ŠD)

Petra Púčalová, vychovatelka ŠD (I. oddělení)

Miroslava Šenkár, vychovatelka ŠD (II. oddělení)

 

Správní zaměstnanci:

Ludmila Hrubá, ekonomka školy (e-mail: ekonom@skolatroubky.cz)