Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Mgr. Šárka Dvořáková, zástupkyně ředitele

 

Pedagogičtí pracovníci:

Marie Vérostová, třídní učitelka 1.A třídy

Mgr. Marta Kosíková, třídní učitelka 1.B třídy

Mgr. Ivana Smolková, třídní učitelka 2. třídy

Mgr. Kateřina Hrubá, třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Blanka Mráčková, třídní učitelka 4. třídy

Ludmila Písková, třídní učitelka 5.A třídy

Mgr. Vendula Obrtelová, třídní učitelka 5.B třídy

Mgr. Karolina Haiderová, třídní učitelka 6. třídy, metodik prevence

Mgr. Markéta Macfeldová, třídní učitelka 7. třídy

Mgr. Zdeňka Odložilíková, třídní učitelka 8. třídy

PhDr. Kateřina Gažová, třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Eva Staňková, třídní učitelka II.S třídy

Mgr. Jana Prečanová, učitelka M, Z

Mgr. Jitka Lehká, učitelka D, výchovný poradce

Tereza Navrátilová, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD (I. oddělení)

Silvie Štenclová, DiS., asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD (II. oddělení)

Miroslava Šenkár, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD (III. oddělení)

Jitka Rozehnalová, Dis., asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ludmila Hrubá, ekonomka školy

Bc. Eliška Kasprzyková, vedoucí školní jídelny