Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

Mgr. Šárka Dvořáková, zástupkyně ředitele

 

Pedagogičtí pracovníci:

Mgr. Ivana Smolková, třídní učitelka 1. třídy

Marie Vérostová, třídní učitelka 2.A třídy

Mgr. Marta Kosíková, třídní učitelka 2.B třídy

Mgr. Vendula Obrtelová, třídní učitelka 3. třídy

Mgr. Kateřina Hrubá, třídní učitelka 4. třídy

Ludmila Písková, třídní učitelka 5. třídy

PhDr. Kateřina Gažová, třídní učitelka 6.A třídy

Mgr. Jana Prečanová, třídní učitelka 6.B třídy

Mgr. Karolina Haiderová, třídní učitelka 7. třídy, metodik prevence

Mgr. Pavel Navrátil, třídní učitel 8. třídy

Mgr. Zdeňka Odložilíková, třídní učitelka 9. třídy

Mgr. Eva Staňková, třídní učitelka II.S třídy

Mgr. Markéta Macfeldová, učitelka Aj, Nj

Mgr. Jitka Lehká, učitelka D, výchovný poradce

Mgr. Veronika Smejkalová, učitelka Nj, Hv

Lenka Hejkerlíková, vychovatelka ŠD

Tereza Tvrdá, asistentka pedagoga

Miroslava Šenkár, asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Jitka Rozehnalová, Dis., asistentka pedagoga

 

Správní zaměstnanci:

Ludmila Hrubá, ekonomka školy