Změna organizace výuky od 4. 1. 2021

Posted By on 30.12.2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření a v souvislosti s aktuálním vývojem epidemického rizika dle systému PES, se upravuje organizace výuky a provoz naší školy od 4. 1. 2021 následujícím způsobem:

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Je zachován jako doposud.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol (žáci mají příhlášeny i obědy ve školní jídelně).
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem (o organizaci a rozvrhu distanční výuky budou rodiče informování třídními učiteli).
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny (školní družina bude v provozu ve dvou skupinách – pro žáky 1. třídy a pro žáky 2. třídy).
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

PROVOZ SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Je povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona!
Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Všichni žáci, kteří přecházejí od 4. 1. 2021 na distanční výuku, mají automaticky obědy odhlášeny. K odběru stravy je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *