Plán akcí školy

Plán akcí pro rok 2023/2024

DatumAkce

24. 1.

Divadelní představení Tarzan 1. stupeň - MDO

27. 1.

Školní ples (vystoupení žáků 9. roč.) (SPŠ)

31. 1.

Pololetní vysvědčení

2. 2.

Pololetní prázdniny

6. 2.

Recitační soutěž 

12. 2. – 18. 2.

Jarní prázdniny

23. 2.

Karneval ve školní družině

29. 2.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

26. 2. – 1. 3.

Lyžařský výcvikový kurz, Branná (7. – 9. roč.)

7. a 8. 3.

Okresní kolo recitační soutěže

8. 3.

Exkurze do Osvětimi (9. roč.)

12. 3.

Preventivní program Městské policie Přerov (6. A, 6. B, 9., 4. tř.)

13. 3. 

Preventivní program Městské policie Přerov (1. A, 1. B, 8., 5. tř.)

15. 3.

Vítání jara 1. stupeň

15. 3.

Výchovný koncert 1. stupeň

18. 3.

Preventivní program Městské policie Přerov (3., 2., 7. tř.)

26. 3.

Třídní schůzky

27. 3.

Ukliďme Česko II. stupeň

28. 3. 

Velikonoční prázdniny            

9. 4.

Listování

9. 4. 

Zápis do 1. třídy

10. 4.

Bubny pro vás (2. st. + ŠD)

12. a 15. 4.

Přijímací řízení na SŠ  -9. ročník

16. 4.

Dopravní výchova 4. třída

16. a 17. 4.      

Přijímací řízení na SŠ – víceletá gymnázia

17. 4. 

Dopravní výchova 3. třída

18. 4. 

Dopravní výchova 2. třída

22. - 26. 4.

Škola v přírodě Švagrov (1. třídy)

5. 6.

Focení tříd

10. – 14. 6.

Cyklistický kurz, Strážnice (9. roč.)

29. 6. – 1. 9.

Hlavní prázdniny