Vydávání přihlášek na SŠ a zápisových lístků

čtvrtek 2. 2. 2023 14.30 – 16.30 hod. ve vchodu budovy školy

Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 9. tříd k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče, předkládám základní body týkající se přijímacího řízení, vše ostatní bude upřesněno v průběhu následujících měsíců. Dosud platí: termín přijímacích zkoušek: 13. duben 2023, 14. duben 2023 (čtyřleté obory...

Dějepisná exkurze do Muzea Komenského v Přerově

V úterý 10. ledna se žáci šesté třídy vydali do pravěku. Hned ráno vyrazili šesťáci autobusem do Přerova, aby společně navštívili animační program s názvem „Hurá na mamuty!!!“ v tamějším Muzeu...

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

22. 11. 2022 proběhly volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Troubky za zákonné zástupce nezletilých žáků. Při volbách bylo využito celkem 145 hlasovacích lístků (z celkového...

Členové Školské rady (ŠR) Základní školy a Mateřské školy Troubky pro období 2023-2026

Členové ŠR za zřizovatele: Mgr. Lenka Kargerová Ing. Klára Sobková Vojtěch Ticháček   Členové ŠR za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ilona Březinová Bc. Vladimíra Gregovská Kateřina Řihošková, DiS.  ...

3., 4. a 5. třídy na Louskáčkovi

Ve čtvrtek 5. 1. se žáci 3., 4. a 5. tříd opět vánočně naladili baletním představením Louskáček s překrásnou hudbou P. I. Čajkovského. Nádherné představení všechny vtáhlo do kouzelné...

Vánoční setkání prvního stupně – POHÁDKA

Pohádka je raneček moudrosti, který nám tu zanechali dávní předkové, abychom si ho vzali na vandr světem a věděli, jak se rozhodovat na rozcestí. Kudy jít a kudy se...

VÁNOCE V DRUŽINCE

Čas vánoční jsme si skvěle užili i u nás ve školní družince. Je to bezesporu nejkrásnější období v roce a vánoční atmosféra byla doslova kouzelná. Ozdobili jsme si okna a...

Preventivní programy na 2. stupni

V listopadu a prosinci proběhly na naší škole dva programy primární prevence. 7. třída se zúčastnila programu na téma Dobré vztahy, během něhož si žáci vyzkoušeli různé aktivity a hry...

Výlet za Vánocemi a poznáním dalekých krajů

Jak jinak si lze zpestřit dlouhé čekání na Ježíška než nějakým krásným zimním výletem. Proto se naše třída 5.A vydala v pondělí 19. prosince do sněhem pokryté Kroměříže. Cesta to...