Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2016/2017

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída II. stupeň  

Organizace školního roku 2016/207

Organizace šk. roku 2016-17  

ROZŠIŘOVÁNÍ BYLINKOVÉ SPIRÁLY A DALŠÍ VYCHYTÁVKY V NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

V naší školní jídelně se snaží paní kuchařky při přípravě jídel používat co nejvíce čerstvých bylinek z bylinkové spirály na školní zahradě. Protože bylinek je potřeba hodně, rozhodli jsme se...

NOVÝ EKOKODEX

Ve škole máme pěknou keramickou dílnu a spoustu šikovných žáků, proto jsme se rozhodli nový ekokodex vytvořit z keramiky. Ekokodex obsahuje deset hesel a k nim 10 obrázků, které představují nejdůležitější...

Výlet I. třídy do Tovačova

Poslední školní týden byl v první třídě opravdu prázdninový. Prvňáčci jej prožili odpočinkově. Děti si malovaly, hrály hry, zpívaly, povídaly si a také mlsaly. Každý den jsme si osladili nějakou...

Škola v přírodě – I. třída

Žáci 1. ročníku si užívali školu v přírodě v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, v malebné vesničce jménem Hostětín. Jako naši starší spolužáci z II. třídy jsme v týdnu od 20. 6. do 24....

Vodácký kurz na řece Orlici

Nastalo nedělní odpoledne, slunce nám krásně svítilo a my stáli se zavazadly nastoupeni před vlakem. Těšili jsme se na chvíli, kdy budeme ubytováni v kempu v Kostelci nad Orlicí, ale hlavně...

VÝROBA SOLÁRNÍ TROUBY

Během února a března zpracovávali žáci 7. ročníku další úkol z Recyklohraní s názvem „V rámci bádání zahájíme pátrání“. Na první části úkolu, zjišťování historie vzniku a složení rychlovarné konvice...

1. ročník krajské konference enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2015

V úterý 3. 11. 2015 se v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou konal XI. ročník krajské konference EVVO. Po slavnostním zahájení jsme zhlédli prezentace několika organizací zabývajících se ekologickou...

ŽÁKOVSKÁ ENVIROMENTÁLNÍ KONFERENCE NA ZŠ TRÁVNÍK

V pátek 27. 5. 2016 se vybraní členové školního Ekotýmu zúčastnili Žákovské environmentální konference na Základní škole Trávník v Přerově. Konference se konala na téma „ Zodpovědná spotřeba“ a součástí programu...