Vodácký kurz na řece Orlici

Nastalo nedělní odpoledne, slunce nám krásně svítilo a my stáli se zavazadly nastoupeni před vlakem. Těšili jsme se na chvíli, kdy budeme ubytováni v kempu v Kostelci nad Orlicí, ale hlavně...

VÝROBA SOLÁRNÍ TROUBY

Během února a března zpracovávali žáci 7. ročníku další úkol z Recyklohraní s názvem „V rámci bádání zahájíme pátrání“. Na první části úkolu, zjišťování historie vzniku a složení rychlovarné konvice...

1. ročník krajské konference enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2015

V úterý 3. 11. 2015 se v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou konal XI. ročník krajské konference EVVO. Po slavnostním zahájení jsme zhlédli prezentace několika organizací zabývajících se ekologickou...

ŽÁKOVSKÁ ENVIROMENTÁLNÍ KONFERENCE NA ZŠ TRÁVNÍK

V pátek 27. 5. 2016 se vybraní členové školního Ekotýmu zúčastnili Žákovské environmentální konference na Základní škole Trávník v Přerově. Konference se konala na téma „ Zodpovědná spotřeba“ a součástí programu...

Rozlučková párty s aerobikem

V pátek 10. června naše školní zahrada a malá tělocvična ožila i večer. Sešla se totiž skoro všechna děvčata, která během školního roku navštěvovala kroužek Aerobik. A že nás nebylo...

ČARUJEME S HARRYM POTTEREM

Ve dnech 20. – 24. 6. 2016 se žáci 3., 4. a 5. třídy rozjeli na školu v přírodě, která se konala v Loučné nad Desnou. Ráz celé naší výpravy udávala...

Druháčci na výletě v Teplicích nad Bečvou

Ve čtvrtek 23.6. 2016 jeli druháčci na školní výlet, který si celý zaplatili z peněz za sběr papíru. Navštívili hranickou přírodní rezervaci Hůrka, kde mohli obdivovat propast, u níž dosud...

SVATBA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 10. 6. 2016 se opět na naší škole rozezněly svatební zvony a do svazku manželského vstoupili snoubenci ANETKA GREGOVSKÁ a MILDA VOJTÁŠEK. Na školní zahradě v altánku, kde se uskutečnil svatební...

Škola v přírodě v Hostětíně 2.A a 2.B

Letošní školu v přírodě jsme strávili v panenské přírodě chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. Protože se naše škola může pochlubit titulem Ekoškola, vybrali jsme si pro náš pobyt ekologické centrum Veronica...

Projekt Den s Karlem IV.

V úterý 7. června proběhl na naší škole jednodenní projekt nazvaný „Den s Karlem IV“. Projekt byl inspirován 700. výročím narození velikána českých dějin Karla IV. a měl za cíl probudit...