Základní informace

Výdej obědů do jídlonosiče (cizí strávníci nebo pro nemocné žáky):

11:00 hod. – 11:30 hod.

První den nepřítomnosti žáka ve škole, může být strava vydána do jídlonosiče a to v době 11:00 – 11:30.

Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování a měl by si obědy odhlásit obvyklým způsobem.

Stejné podmínky platí i v případě, že žákovi byla nařízena karanténa.

Výdej obědů pro žáky a školní pracovníky:

11:25 – 13:25 hod.

Cena oběda pro žáky ZŠ

od 7 do 10 let 35 Kč
od 11 do 14 let 40 Kč
od 15 do 18 let 50 Kč

Cena oběda pro MŠ 3 – 6 let

přesnídávka 14 Kč
oběd 25 Kč
svačina 14 Kč
Celkem 53 Kč

Cena oběda pro MŠ 7 let

přesnídávka 14 Kč
oběd 35 Kč
svačina 14 Kč
Celkem 63 Kč

Cena oběda pro dospělé strávníky

cizí strávníci  90 Kč
cizí strávníci rozvoz  102 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku dle platné vyhlášky o školním stravování. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8.

V době nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, kdy nebylo možné jídlo odhlásit! Je ale možné obědy zakoupit za plnou cenu a odebírat je do jídlonosičů.

Obědy na následující měsíc jsou automaticky přihlašovány. Z toho důvodu je nezbytné, abyste o případných změnách – tj. odhláškách, popř. ukončení odebírání obědů ze školní jídelny předem informovali vedoucí školní jídelny, a to osobně nebo na tel. čísle 581 221 083.

PŘIHLÁŠKY A ODHLÁŠKY OBĚDŮ

Obědy lze odhlásit telefonicky (kancelář ŠJ- tel: 581 221083),

e-mailem  jidelna@skolatroubky.cz

přes aplikaci STRAVA.CZ (odkaz na webu školy)

osobně do 13hod.

Čip na výdej stravy v jídelně je nezbytnou součástí strávníka. Každý strávník, který bude odebírat obědy v jídelně si musí pořídit čip o záloze 120Kč (záloha je vratná po vrácení čipu a to do 2 měsíců od ukončení odběru obědů).

Pokud strávník čip nemá – vedoucí školní jídelny vydá náhradní stravenku nebo prodá nový čip.

Seznam alergenů