Plán akcí školy

Plán akcí pro rok 2023/2024

DatumAkce

24. 1.

Divadelní představení Tarzan 1. stupeň - MDO

27. 1.

Školní ples (vystoupení žáků 9. roč.) (SPŠ)

31. 1.

Pololetní vysvědčení

2. 2.

Pololetní prázdniny

6. 2.

Recitační soutěž 

12. 2. – 18. 2.

Jarní prázdniny

23. 2.

Karneval ve školní družině

29. 2.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

26. 2. – 1. 3.

Lyžařský výcvikový kurz, Branná (7. – 9. roč.)

7. a 8. 3.

Okresní kolo recitační soutěže

8. 3.

Exkurze do Osvětimi (9. roč.)

12. 3.

Preventivní program Městské policie Přerov (6. A, 6. B, 9., 4. tř.)

13. 3. 

Preventivní program Městské policie Přerov (1. A, 1. B, 8., 5. tř.)

15. 3.

Vítání jara 1. stupeň

15. 3.

Výchovný koncert 1. stupeň

18. 3.

Preventivní program Městské policie Přerov (3., 2., 7. tř.)

26. 3.

Třídní schůzky

27. 3.

Ukliďme Česko II. stupeň

28. 3. 

Velikonoční prázdniny            

9. 4.

Listování

9. 4. 

Zápis do 1. třídy

10. 4.

Bubny pro vás (2. st. + ŠD)

12. a 15. 4.

Přijímací řízení na SŠ  -9. ročník

16. 4.

Dopravní výchova 4. třída

16. a 17. 4.      

Přijímací řízení na SŠ – víceletá gymnázia

17. 4. 

Dopravní výchova 3. třída

18. 4. 

Dopravní výchova 2. třída

22. - 26. 4.

Škola v přírodě Švagrov (1. třídy)

3. 5. 

Křelovské fortování

9. 5.  Lesní pedagogika 1.+2. třída
14. 5.  Zápis do MŠ
14. 5.  Ekokroužek
15. 5.  Scio testy (8. třída)
15. 5.  Výlet družiny - lázně Skalka
16. 5. ZUŠ Tovačov 1. +2. třída
16. 5.  Scio testy (8. třída)
20. - 24. 5. Škola v přírodě 4.+5. třída Vysoké Tatry
28. 5.  Fotbalový turnaj 2. stupeň
29. 5.  Fotbalový turnaj 1. stupeň
1. 6. Dětský den (SPŠ)
2. -3. 6. Výlet 9. třída - Baldovec

5. 6.

Focení tříd

10. - 12. 5.

Výlet 8. třída - Boskovice

10. – 14. 6.

Cyklistický kurz, Strážnice (9. roč.)

13. 5.

EKO Praha - Ekotým

19. 6.

Škonlí výlet 4. + 5. třída Na Bílé, Beskydy

19. 6. Školní výlet 2. + 3. třída + Zoo Lešná
20. 6. Čtenářská soutěž - přespání ve škole

20. 6. 

Turnaj v barevném minivolejbalu 1. stupeň

24. 6.

Turnaj v kopané Tovačov 2. stupeň

24. 6. 

Výlet 6. A

25. 6. Výlet 7. B - Zoo Kopeček
26. 6. Školní výlet 1. třídy - Zámek Tovačov
27. 6. Výlet 7. třída

28. 6. 

Slavnostní předávání vysvědčení

29. 6. – 1. 9.

Hlavní prázdniny